Home
Scopul asociatiei
Actiuni ale GWP-RO
Publicatii ale GWP-RO

 

 

 

 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APÃ ÎN EUROPA CENTRALÃ
SI DE EST: IWRM VS DIRECTIVA CADRU UE PRIVIND APA

Această lucrare tehnică, face parte din seria de lucrări ”TFP- Technical Focus Paper” elaborate in regiunile GWP şi care oferă o analiză critică a progresului realizat în planificarea şi punerea în practică a Managementului Integrat al Resurselor de Apă (IWRM). Lucrările TFP sintetizează provocările, succesele, impedimentele şi direcţia pentru soluţiile viitoare de integrare in metodologiile de IWRM. Ele oferă perspective valoroase din care se pot învăţa lecţii pe care alţii le pot aplica în situaţiile şi contextele lor particulare şi adeseori unice.

 

 

 

MĂSURI NATURALE DE RETENŢIE SUPERFICIALĂ A APELOR

– STUDII DE CAZ –

Diferite proiecte implicate cu implementarea măsurilor naturale de retenție superficială a apei (SWNRM) au fost realizate în toate țările participante la această publicație. Diverse exemple de soluții tehnice pentru retenția apei de suprafață, inclusiv retenția în scopuri de protecție împotriva inundațiilor, precum și retenția apei care rezultă din activitatea castorilor au fost prezentate în acest manual.

 

 

MĂSURI NATURALE DE RETENŢIE SUPERFICIALĂ A APELOR

– GHID –

Activitățile umane, precum și schimbările climatice au determinat o creștere a frecvenței fenomenelor climatice extreme, inclusiv inundații și secete. În același timp, există o nevoie clară de a pune în aplicare măsuri care să atenueze efectele negative ale fluctuației disponibilității apei asupra activităților economice umane și mediului (Universitatea Cambridge, 2012).

 

 

 

Ghidul pentru pregătirea Planurilor de Management al Secetei

În ultimul deceniu, preocupările și recunoașterea generală cu privire la evenimentele de secetă și deficitul de apă au crescut în întreaga UE. În 2007, Comisia Europeană a emis o Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu –privitor la Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană (COM (2007) 414 final). În acest document, Planurile de Management ale Secetei (denumite în continuare DMP) au fost identificate ca fiind unul dintre principalele instrumente de politică pentru a combate problemele create de seceta.

 

 

 

PROGRAMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL SECETEI (IDMP)

IN EUROPA CENTRALA SI DE EST (CEE)

DIALOGUL NATIONAL DE CONSULTARE (NCD)

 


 

 

Marine Protected Areas

Marine Protected Areas (MPAs) are some of the most important management tools for the conservation of natural habitats, wild flora and fauna. Moreover, within this appropriate management system, ecosystems can regain their functions and animal and plant populations from these habitats can return to balance levels. The Natura 2000 Network was created in 1992 by ratifying the EU Directive 79/409/ EEC “Birds”, on the conservation of fowl, and EU Directive 92/43/EEC “Habitats”, for the conservation of natural habitats, wild flora and fauna

 

 

 

In sprijinul acordarii unui Scop Global pentru factorul de mediu APA

In acest an tarile din lumea larga, sunt pe cale sa negocieze o noua serie de Scopuri de Dezvolatre Durabila/SDGs, ca parte a Agendei de Dezvoltare a Natiunilor Unite pentru perioada dupa 2015 (post 2015). Este important ca apa sa fie considerata ca o prioritate in cadrul acestei agende avand in vedere situatia existenta de “criza globala a apei “. In aceste conditii sprijinul acordat de catre tarile membre ale GWP si a Regiunilor unde sunt localizate este esential in aceasta perioada cand negocierile sunt in plina desfasurare.

 


 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 20

Securitatea apei: Punerea conceptului în practică

Conceptul de securitate a apei are un larg mesaj intuitiv pentru că exprimă principalul scop al managementului apei, care este acela de a îmbunătăți calitatea vieții pentru toți. Este un concept care furnizează politicienilor, liderilor de afaceri, profesioniștilor din domeniul apei și multor discipline diferite și grupuri de interese un limbaj comun. Securitatea apei este un punct de pornire pentru negocierea complexității de alocare a resurselor de apă limitate către multe cereri aflate în competiție și adesea în conflict.

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 19

Guvernarea Apelor Subterane şi Agricultura Irigată

Irigarea apelor subterane s-a dezvoltat rapid în ultimii 50 de ani și acum reprezintă peste o treime din suprafața irigată din lume. Reprezintă o contribuție majoră privind securitatea apei și alimentară pentru multe milioane de oameni săraci din întreaga lume. Apele subterane ies la iveală ca o resursă strategică, nu numai în multe țări aride și semi-aride, dar, de asemenea, şi în ţările cu climat umed, datorită capacităţii sale de a sprijini utilizarea intensivă a terenurilor, precum și agriculturii de valoare mare. Ca urmare, guvernarea eficientă a apelor subterane este o provocare critică și urgentă. Dar datorită complexităţii, variabilităţii şi nesiguranţei sistemelor înconjurătoare ale apelor subterane, acestea s-au dovedit mult mai puțin susceptibile la o guvernare eficientă decât alte sisteme de resurse naturale.


 

 

Strategia GWP Catre 2020 O lume mai sigură în ceea ce priveşte apa

Încă de la începuturile sale în 1996, familia GWP, adică a Parteneriatului Global al Apei (GWP) familie formată din mulți Parteneri, a ajutat țările din întreaga lume să recunoască principiile care stau la baza unei bune gospodăriri a apelor. În acest mod colectiv, ei au contribuit la dezvoltarea unui cadru politic şi legislativ mai puternic; la construirea unor cadre instituţionale mai adecvate; şi la distribuirea, adoptarea şi adaptarea instrumentelor şi celor mai adecvate mijloace de management. A avut loc în mod constant o schimbare permanentă în gândire şi acțiune.

 

 

 

 

Viaţa în Marea Neagră - Siturile de Importanţă Comunitară de la litoralul românesc al Mării Negre

Acest material este o completare a Cărții „Viața în Marea Neagră IV. Rezervaţia Marină 2 Mai - Vama Veche“, publicată în 2013. Cartea de față își propune să fie un ghid util pentru cei interesați de cunoașterea și protejarea ecosistemelor din Marea Neagră, prin descrierea detaliată a habitatelor și speciilor din Siturile de Importanţă Comunitară de la litoralul românesc al Mării Negre.

 


 

TAC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 18

Valoarea economică în avansarea către o lume cu resurse de apă mai sigure

Evenimente globale recente, cum ar fi creşterea preţurilor la mâncare şi energie, secete grave şi inundaţii, au sporit preocupările noastre în ceea ce priveşte securitatea apei. Apa nu este ca şi celelalte resurse naturale. Se reînnoieşte anual, circulă într-un ciclu hidrologic şi traversează graniţe naţionale. S-a dovedit a fi o resursă naturală dificil de înţeles şi de controlat de către State. Într-o perioadă în care resursele financiare sunt limitate, cum prioritizăm investiţiile în securitatea apei? Care aspecte sunt cele mai critice pentru creştere? Care sunt investiţiile cele mai semnificative necesare pentru creşterea securităţii apei? Şi cum poate economia să aducă informaţiile celor care iau deciziile, cum să aloce resurse pentru managementul apei?

 

 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 17

Dreptul Internaţional – Facilitarea Cooperării Transfrontaliere privind Apa

Resursele de apă transfrontaliere depăşesc graniţele naţionale şi administrative de pe întreg globul, susţinând într-o multitudine de moduri majoritatea populaţiei şi ecosistemelor din lume. Parteneriatul Global al Apei este însărcinat să „faciliteze cooperarea transfrontalieră” în strategia sa actuală, iar această lucrare contribuie la această misiune și se concentrează pe rolul crucial al dreptului internațional în dezvoltarea și gospodărirea resurselor de apă comune din lume.


 

 

VIAŢA ÎN MAREA NEAGRĂ Enciclopedia copiilor

IV. Rezervaţia Marină Vama Veche - 2 Mai

O ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ este o zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.

 

 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 16

Managementul Integrat al Apei Urbane

Gospodărirea apei urbane este acum la granița unei revoluții ca răspuns la creșterea rapidă a cerințelor urbane pentru apă precum și nevoia de a face sistemele de apă urbană mai rezistente la schimbările climatice. Creșterea competiției, conflictele, deficitele, deșeurile și degradarea resurselor de apă fac imperativă regândirea conceptelor convenționale – trecerea de la o abordare care încearcă să gestioneze izolat aspecte diferite ale ciclului de apă urbană la o abordare integrată susținută de toți factorii interesați.


 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 15

Echitatea Socială şi Managementul Integrat al Resurselor de Apă

Echitatea socială este unul din obiectivele declarate ale managementului integrat al resurselor de apă (IWRM), alături de eficienţa economică şi durabilitatea mediului. Dar ce înseamnă echitate socială în contextul gospodăririi apelor? şi care sunt factorii care sunt necesari de luat în considerare în urmărirea acestor obiective? Humberto Peña oferă îndrumări cu privire la aceste întrebări în această lucrare importantă.

 

 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 14

Gospodărirea Apelor, Securitatea Apelor şi Adaptarea la Schimbările Climatice: Efecte Timpurii şi Măsuri Esenţiale

Apa este mediul de bază prin care schimbările climatice vor avea un impact asupra oamenilor, ecosistemelor şi a economiilor. Gospodărirea resurselor de apă, prin urmare, ar trebui să acorde o atenţie neîntârziată adaptării la schimbările climatice. Aceasta nu deţine toate răspunsurile în ceea ce priveşte adaptarea; va fi necesară o gamă largă de răspunsuri. Dar, apa este şi o parte a problemei, dar şi o parte importantă a soluţiei. Este un loc bun pentru un început.


TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 13

Gospodărirea unui alt aspect al ciclului apei: „Transformarea apei uzate într-un bun cu valoare”

Viziunea Parteneriatului Global al Apei este pentru o lume sigură în ceea ce priveşte apa, în care comunităţile sunt protejate de inundaţii, secete şi boli cauzate de apă şi unde deasemenea sunt adresate protecţia mediului şi eliminarea efectelor negative ale unui management necorespunzător. Misiunea Parteneriatului Global al Apei este de a susţine dezvoltarea durabilă şi gospodărirea resurselor de apă la toate nivelele. La începutul anului 2009, GWP lansează Strategia 2009-2013, care acoperă extinderea până în 2015 – data ţintei pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – şi expune modul în care GWP îşi va urmări viziunea şi misiunea pe viitor.

 

MANUALUL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ ÎN BAZINELE HIDROGRAFICE TRANSFRONTALIERE DE FLUVII, LACURI SI ACVIFERE

Elaborarea acestui manual a fost coordonată de către Christophe Brachet și Daniel Valensuela de la Biroul Internațional pentru Apă (Secretariatul Tehnic Permanent al Rețelei Internaționale a Organizațiilor Bazinelor Hidrografice), în parteneriat cu Patricia Wouters (Comitetul Tehnic al GWP și Dundee UNESCO-HELP), Natalia NIKIFOROVA (UNECE), Jose Luis Martin Bordes, Alice Aureli, Raya Marina Stephan, Neno Kukuric (UNESCO), Ivan Zavadsky (GEF) și Elisa Vargas Amelin (EVREN).

Studiile de caz au fost colectate prin intermediul rețelelor INBO și GWP și au fost furnizate de exemplu de către parteneri.


 

FAUNA ŞI FLORA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII Volumul 2 – Plante şi peşti

Cartea „FAUNA ŞI FLORA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII Volumul 2 – Plante şi peşti” este realizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în cadrul activităţilor de conştientizare a copiilor privind importanţa cunoaşterii şi protejării ecosistemelor din Delta Dunării şi este parte a seriei de cărţi educaţionale pentru copii „Enciclopedia copiilor”.

 

Un Manual pentru Managementul Integrat al Resurselor de Apa in Bazinele Hidrografice

Parteneriatul Global al Apei (GWP) este o reţea internaţională a cărei viziune este pentru o lume sigură din punctul de vedere al apei. Misiunea GWP este de a susţine dezvoltarea durabilă şi managementul resurselor de apă la toate nivelele. GWP a fost creat în 1996 pentru a promova managementul integrat al resurselor de apă (IWRM), şi pentru a asigura dezvoltarea şi managementul coordonat al apei, solului şi resurselor derivate prin maximizarea bunăstării economice şi sociale fără a compromite durabilitatea sistemelor vitale de mediu. Reţeaua internaţională a GWP este deschisă tuturor organizaţiilor implicate în managementul resurselor de apă : instituţii guvernamentale din ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, agenţii ale Naţiunilor Unite, bănci bi- şi multilaterale de dezvoltare, asociaţii profesionale, institute de cercetare, organizaţii neguvernamentale şi sectorul privat.


STRATEGIA GWP 2009-2013

In anul 2006 Parteneriatul Global al Apei şi-a celebrat cea de a 10-a aniversare de la înfiinţare . In perioada anilor de început a Parteneriatului, pe lânga activitaţile de consitituire şi consolidare a structurilor organizatorice, Partneriatele Regionale şi cele Naţionale au facut eforturi semnificative şi cu succese deosebite în cadrul reţelei pentru adoptarea Managementului Integrat al Resurselor de Apa (IWRM) în cadrul dezbaterilor întreprinse la nivel global privitoare la resursele de apă. Parteneriatul înca este un factor important in diseminarea mesajelor IWRM şi sprijina intensiv dezvoltarea planurilor pentru implementarea IWRM în foarte multe ţari .

Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Fluviului Dunãrea 2009–2015

„În 1994 noi ne-am stabilit traseul cu privire la respectul şi cooperarea internaţională. Mai întâi noi a trebuit să determinăm unde ne-am aflat la acel moment şi cum stăteau lucrurile. Prin publicarea Planului de Management al bazinului Dunărea în 2009, noi acum ştim exact unde trebuie să mergem şi cum să ajungem acolo. Acesta este un moment important în parcursul nostru către un Bazin al Dunării având o situaţie bună şi durabilă.”

Mitja Bricely, Secretar al Ministerului Mediului şi Planificării Spaţiale al Republicii Slovenia şi Preşedinte al ICPDR pentru anul 2010!


FAUNA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTEI DUNĂRII

Volumul 1 – Păsări, amfibieni, reptile, mamiferer

Cartea „FAUNA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTEI DUNĂRII Volumul 1 – Păsări, amfibieni, reptile, mamifere” este realizată de Ministerul Mediului şi Padurilor, prin Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, în cadrul activităţilor de conştientizare a copiilor privind importanţa cunoaşterii şi protejării ecosistemelor din Delta Dunării şi este parte a seriei de cărţii educationale pentru copii „Enciclopedia copiilor”.

 

FAUNA DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTEI DUNARII

Datorită condiţiilor prielnice create de varietatea mare de habitate terestre şi acvatice, precum şi proximitatea câtorva subzone ale regiunii faunistice palearctice (ex. mediteraneană, pontică, eur-asiatică), fauna RBDD este reprezentată de 3.541 de specii (3061 nevertebrate si 480 vertebrate).

Nevertebratele formează, de departe cea mai mare parte din fauna RBDD cu peste 3.000 de specii. Din acestea sunt 435 de specii de viermi şi rotifere, 91 de specii de moluşte, 115 specii de crustacee, 168 de specii de arahnide si 2.244 de specii de insecte.


PLANUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AFERENT PORȚIUNII NAȚIONALE A BAZINULUI HIDROGRAFIC INTERNAȚIONAL AL FLUVIULUI DUNĂREA

Directiva Parlamentului şi Consiliului European 2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Presiunile din ce în ce mai stringente asupra ecosistemelor acvatice europene a făcut ca Uniunea Europeană să susţină protecţia apelor, ca fiind o prioritate majoră, elaborând în acest sens după 5 ani de dezbateri această Directivă, care stabileşte pentru prima dată, un cadru pentru protecţia tuturor apelor de suprafaţă interioare, a apelor tranzitorii, a apelor costiere şi subterane.

Ce este GWP?

O lume cu apă sigură ţine sub control puterea productivă a apei şi reduce forţa ei distructivă. Este o lume în care fiecare persoană are suficientă apă sigură şi disponibilă pentru a duce o viaţă curată, sănătoasă şi productivă. Este o lume în care comunităţile sunt protajate împotriva inundaţiilor, secetelor, alunecărilor de teren, eroziunilor şi bolilor cauzate de apă.Siguranţa apei mai înseamnă abordarea protejării mediului şi a efectelor negative ale unei gospodăriri proaste, care vor deveni tot mai provocatoare odată cu schimbările climaterice. Parteneriatul Global al Apei (PGA) crede că o abordare integrată a gospodăririi resurselor mondiale de apă este cea mai bună cale de realizare a acestei viziuni – o viziune care cuprinde tot ceea ce înseamnă viaţă.


Adresarea problemei inundaţiilor în Regiunile din Bazinul Hidrografic al Dunării

Producerea inundaţiilor este un fenomen caracteristic tuturor sistemelor de râuri, după cum s-a observat în ultimii ani în bazinul Dunării, cu consecinţe adesea dezastruoase pentru locuitori. Inundaţiile au devenit mai frecvente, iar impacturile lor s-au agravat în urma deciziilor despre cum să se utilizeze şi să se gospodărească un sistem de râu. Ne aşteptăm ca schimbările climatice din viitor să crească magnitudinea şi incidenţa inundaţiilor, iar în următoarele decenii e posibil să ne confruntăm cu un risc mai ridicat de inundaţii în Europa şi pagube economice mai mari. Deşi fenomenul inundaţiilor nu poate fi prevenit, se poate încerca revenirea râurilor la o stare cât mai aproape de cea naturală, iar luarea unor măsuri durabile de-a lungul Bazinului poate reduce în mare măsură frecvenţa acestora şi daunele care le produc.Planificarea/amenajarea la nivel de sub-bazin este esenţială şi face parte din acest proces. În 2009, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (I.C.P.D.R.) a publicat planuri de acţiune împotriva inundaţiilor pentru 17 sub-bazine care acoperă întregul curs al Dunării.

VIEŢUITOARE DIN ZONELE UMEDE
Volumul 2 - Mamifere
Enciclopedia copiilor

Acest volum al Enciclopediei copiilor va prezinta mamifere din zonele umede ale bazinului Dunarii.
Zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, permanente sau temporare, stătătoare sau curgătoare. Este important sa le protejam, deoarece acolo traiesc multe vietuitoare.
Cea mai mare zona umeda din Romania si din Europa este Delata Dunarii.
In aceasta brosura, veti descoperi vietuitoare interesante, despre care voi, copiii, puteti afla lucruri noi. Este important sa le cunoastem si sa le protejam.
Bun venit in lumea lor fascinanta!


VIEŢUITOARE DIN ZONELE UMEDE
Volumul 1 - Peşti şi păsări
Enciclopedia copiilor

Enciclopedia copiilor „Vieţuitoare din zonele umede (Volumul 1 – Peşti şi păsări)” vă prezintă specii de peşti şi păsări care trăiesc în zonele umede din bazinul Dunării.
Zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, permanente sau temporare, stătătoare sau curgătoare. Acestea sunt importante şi trebuie conservate, deoarece reprezintă loc de hrană pentru peşti şi păsări. În zonele umede cuibăresc păsări şi îşi depun icrele peşti.
Cea mai mare zonă umedă din România şi din Europa este Delta Dunării.
Veţi descoperi vieţuitoare interesante, despre care voi, copiii, puteţi afla lucruri noi. Este important să le cunoaştem şi să le protejăm.
Bun venit în lumea lor fascinantă!

 

TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 12
Finanţarea şi Gospodărirea Apei

Tradiţional, în sectorul de apă, problemele de finanţare nu au fost bine conturate şi sunt legate în cea mai mare parte de investiţiile pentru alimentare. Această explicaţie nu mai este suficientă deoarece creşterea populaţiei, urbanizarea, o mai mare bunăstare şi o mai bună calitate a vieţii pun resursele de apă sub stres tot mai mare. Adaugând ameninţarile referitoare la schimbările climatice, situaţia se deteriorează chiar mai mult.


TEC - DOCUMENTE INFORMATIVE NR. 11
Serviciile Urbane pentru Apă şi Sanitaţie;
O abordare IWRM

Ritmul rapid şi scara urbanizării reprezintă o provocare considerabilă pentru
managementul resurselor de apă, şi asigurarea serviciilor esenţiale de alimentare
cu apă şi sanitaţie şi de protecţia mediului. Pentru a ajuta să se facă faţă la aceste
provocări este necesar să se adopte o abordare integrată a managementului
resurselor de apă (management integrat al resurselor de apă – MIRA) care să
recunoască clar setul complex de relaţii de interdependenţă care există în cadrul şi
între sistemele umane şi de mediu.

VIATA ÎN MAREA NEAGRA
Enciclopedia copiilor

 

Viata în Marea Neagra este posibila numai pâna la 180 metri, adâncime la care dispare oxigenul si
apare un gaz toxic, denumit hidrogen sulfurat. Din aceasta cauza, în Marea Neagra nu traiesc multe
specii de vietuitoare. Este important sa le cunoastem si sa le protejam.
Primul volum al Enciclopediei copiilor, intitulat „Pestii”, a fost tiparit într-o editie separata. Acesta poate fi vizionat, în versiune electronica, pe site-ul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor – www.mmediu.ro – la „Coltul copiilor”.

TOOL BOX
Texte auxiliare de perfectionare a GIRA in contextul politicii UE privind apa

De la lansarea sa in 2001, ToolBox-ul asupra Gospodaririi Integrate a Resurselor de Apa (GIRA ToolBox) a fost utilizat in regiunea Europei Centrale si de Est pentru activitati educative si de perfectionare concepute in vederea abordarii procesului de aderare la Uniunea Europeana (UE) in Managementul a resurselor de apa. Activitatile de perfectionare pot fi de asemenea aplicabile si utile in Asia Centrala si regiunea Caucaziana In ciuda faptului ca din punct de vedere geografic sunt la distanta, aceste doua regiuni au un trecut asemanator. Ambele regiuni sunt constituite din tari democratice proaspat infiintate dupa caderea Uniunii Sovietice si desfiintarea economiei lor la nivel central. Si impartasesc influenta unei dezvoltari economice turbulente completata cu vechi datorii fata de mediul inconjurator.

Sanatate, Demnitate si Dezvoltare:
De ce va fi nevoie?

 

Adoptarea de decizii pe termen lung în domeniul apei – de catre toti cei implicati si la fiecare nivel – trebuie sa duca la o utilizare durabila a resurselor de apa ale lumii, la o dezvoltare durabila a societatilor si la o viata îmbunatatita si demna a indivizilor.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ne ajuta sa ne focalizam pe necesitatea existentei unor consideratii pe termen lung privind viitorul comun. Ele ne provoaca sa folosim aceasta oportunitate istorica de a reduce semnificativ, pâna în anul 2015, ciclurile daunatoare ale saraciei, foametei, bolilor, analfabetismului, degradarii mediului înconjurator si inegalitatii sexelor. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului reprezinta acum piesa centrala a agendei de dezvoltare globala si ne indica o cale dreapta, motivata, de urmat.

Planuri de Management Integrat al Resurselor de Apa
Manual de Instruire si Ghid Operational

Acesta este un material de instruire gândit pentru un curs de 3-4 zile despre cum sa realizezi un plan de management al resurselor de apa care introduce principiile MIRA. Acesta are limitari în timp, care afecteaza profunzimea continutului, iar accentul este pus asupra procesului. Scopul este ca aceasta introducere limitata sa furnizeze, de asemenea, întelegerea altor instrumente si tehnici care vor fi necesare. Vor fi identificate instrumentele folositoare pentru sustinerea procesului de planificare în fiecare etapa.
În timp ce materialul este destinat planurilor nationale de MIRA, acesta este rapid adaptabil pentru planificarea la nivel de bazin, iar instructorii sunt încurajati sa fie creativi în adaptarea materialului pentru a se potrivi cu circumstantele locale.

Lupta împotriva inundatiilor din Japonia

 

Japonia este o tara care se întinde de la nord-est la sud-est si cuprinde patru insule mari. Relieful este alcatuit din munti de 2000 – 3000 metri înatime care se continua prin centrul acestor insule, iar râurile au caracteristici geografice unice specifice pantelor abrupte cu canale scurte si mici bazine de receptie.
Fronturile ploilor sezoniere planeaza asupra Japoniei din iunie pâna la mijlocul lunii iulie în fiecare an, deseori cauzând ploi puternice. De asemenea, taifunurile lovesc tara din august pâna în octombrie, aducând caderi masive si raspândite de ploi si fluxuri si refluxuri mari de ape în zonele costiere. In ultimii ani, frecventa ploilor torentiale localizate au crescut semnificativ, probabil datorita schimbarilor climatice globale.

ROMANIAN WATERS
A PERSPECTIVE VISION IN THE LIGHT
OF INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM)

Romania is not rich in water resources. This is the reason why in the sixties the principle adopted in water management was and still is the river basin as the reference working unit.
Harmonization of the two “coordinates” quantity – quality has been a long and difficult process. Since 1966, when Romanian standard STAS E 4706 was promoted to determine water quality from viewpoint of water utilisation (drinking water supply, industry, irrigation) 30 years had passed till protection of water needs for ecosystems was taken into legislative consideration besides water uses supply.

APELE DIN ROMANIA
VIZIUNE PROSPECTIVA IN LUMINA DIRECTIVEI CADRU A APEI (WFD)
SI A GOSPODARIRII INTEGRATE A RESURSELOR DE APA (IWRM)

Romania nu este o tara bogata in resurse de apa. Tocmai de aceea inca din anii ’60 principiul de baza adoptat in gospodarirea apelor din Romania l-a constituit si il reprezinta – unitatea de referinta – bazinul hidrografic.
Armonizarea celor doua “coordonate” cantitate – calitate a cunoscut insa un drum lung si dificil. Din 1966 cand a fost promovat STAT E 4706 la care calitatea apei era judecata prin prisma asigurarii cu apa a multiplelor utilizari – alimentare cu apa potabila, industrie, irigatii, trebuia sa treaca peste 30 de ani pentru ca alaturi de asigurarea folosintelor sa fie considerate in mod egal si protectia ecosistemelor acvatice.

TAC – DOCUMENTE INFORMATIVE Nr. 8
Reducerea Sărăciei şi Managementul Integrat al Resurselor de Apă - IWRM

Această lucrare se concentrează asupra implicaţiilor unei abordări integrate a resurselor de apă pentru reducerea sărăciei. Lucrarea a fost redactată de Parteneriatul Global al Apei ca parte dintr-o serie întreagă de lucrări care sunt pregătite pentru Iniţiativa Guvernării Eficiente a Apei şi Sărăcia (WPI) susţinută de o serie de donori financiari majori sub coordonarea Băncii de Dezvoltare a Asiei.

Resurse Practice - ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC

 

Acest document, Resurse practice, este rezultatul a trei seminarii deschise, transparente şi participative - incluzând Water Seminar Series - care a adunat sute de persoane interesate în problematica apei pentru a discuta abordările şi instrumentele pentru implementarea Directivei Cadru pentru Apă a Uniunii Europene. Această nouă legislaţie intră în vigoare la sfârşitul anului 2000 şi stabileşte bazele pentru folosirea durabilă a resurselor de apă în Europa. Ea va influenţa pe oricine care este implicat direct sau indirect în managementul şi folosirea resurselor de apă atât în Statele Membre, cât şi în ţările candidate la UE.

Sustainable Sanitation in the Central and Eastern European Countries

– addressing the needs of small and medium size settlements.

 
In 2004 about 3.5 billion people worldwide had access to piped water supply through house connections. Another 1.3 billion had access to safe water through other means than house connections, including standpipes, protected springs and protected wells. However, more than 1 billion people did not have access to safe water, meaning that they had to revert to unprotected wells or springs, canals, lakes or rivers to get water.

SANITATIA DURABILA IN EUROPA CENTRALA SI DE EST
– solutie pentru rezolvarea problemei apelor uzate din satele si
comunele mici si mijlocii

 

În 2004 cca. 3.5 miliarde de oameni din întreaga lume aveau acces la apă prin branşare la reţeaua de conducte de alimentare cu apă. Alţi 1.3 miliarde aveau acces la apa potabilă prin alte mecanisme decat branşamentele la reţea, incluzând puţuri/fântani şi izvoare protejate. Totuşi, peste 1 miliard de oameni nu au avut acces la apă potabilă, adică au fost nevoiţi să apeleze la fântani/puţuri şi izvoare neprotejate, canale, lacuri sau râuri pentru a suplini necesarul de apă.

TAC5 - Scrisoare catre Ministrul meu

 

Subiect: IMBUNATATIREA GOSPODARIRII INTEGRATE A RESURSELOR DE APA
Stimate Domnule Ministru,
Va-si putea retine atentia, doar pentru citeva momente, asupra unui subiect foarte important apa ? Oh, stiu ca sinteti foarte ocupat si ca aveti numeroase probleme de rezolvat, probleme privind oamenii si, nu cum s-ar crede, pur si simplu probleme tehnice. Dar daca maine o parte din tara dvs. va fi lovita de inundatii, iar oamenii vor reclama faptul ca nu a existat suficienta protectie si ca operatiunile de ajutorare au venit prea tarziu si cu echipament insuficient?

TAC - Documente Informative Nr. 10

"… Managementul Integrat al Resurselor de Apa(IWRM):
si Planurile de Eficientizare a Apei pana la 2005”

 

Câteva state au început sau deja au parcurs procesul de punere în practica a elementelor sau a partilor esentiale ale IWRM aprobate de comunitatea internationala în timpul Summit-ului Mondial al Dezvoltarii Durabile (WSSD) de la Johannesburg, din 2002 si prevazute in documentele acestor evenimente. Ca un exemplu beneficiind de sprijin international, Uganda si Burkina Fasso au parcurs procesele de planificare multi-anuale ale IWRM, având drept rezultat noi politici, strategii si legi nationale pentru gospodarirea si dezvoltarea resurselor proprii de apa;

 

TEC - Documente Informative Nr.9

Managemetul Apei si Ecosistemele:

Traind cu schimbarea

 
Acest raport, bazat pe legaturile dintre apa si ecosisteme, subliniaza cum abordarile centralizate pe ecosistem pot fi incorporate in Managementul Integrat al Resurselor de Apa (IWRM). Analizeaza gradul de implicare a apei in relatia dintre societate si ecosistemele inconjuratoare, clarifica cum populatia si ecosistemele impart aceeasi apa, si arata cum durabilitatea ecosistemelor poate fi intarita in cadrul procesului IWRM. Raportul va furniza un suport conceptual pentru a sustine integrarea sol/apa in abordarea ecosistemica care are la baza bazinele hidrografice si cu includerea deasemeni a activitatilor umane.

TAC - Documente Informative Nr. 3

Principiile de la Dublin privind Apa asa cum sunt reflectate in Evaluarea Comparativa a Acordurilor Institutionale si Legislative pentru Managementul Integrat al Resurselor de Apa

 

Scopul acestui raport este de a analiza relatia dintre Principiile de la Dublin 1992, managementul integrat al apei si legea pentru ape. Principiile de la Dublin au fost o incercare de a defini si afirma intr-un mod concis principalele problemele ca si forta motrice a managemntului apei....

Acest raport nu isi propune sa sustina un model singular sau o solutie data, ci de a furniza un set de alternative si experiente pentru cititorii care cauta informatii privind problemele institutionale care afecteaza modalitaile de gospodarire a apei. Astfel, acest raport evalueaza relatiile existente dintre Principiile de la Dublin si sistemele legislative nationale privind apa.

TAC - Documente Informative Nr. 4

Managementul Integrat al Resurselor de Apă

Lucrarea a fost structurată în două părţi principale. Prima parte prezintă cititorilor un caz semnificativ pentru aplicarea globală a IWRM şi defineşte conceptul si metodele IWRM. Partea a II-a este un ghid şi dă sfaturi suplimentare despre cum se poate implementa IWRM-ul în diferite condiţii. Cititorul cu timp limitat se poate concentra asupra primei părţi şi să folosească partea a doua pentru referinţe atunci când este nevoie. Lucrarea este structurată astfel încât o expunere sumară nu este necesară. Totuşi, pliantul „IWRM dintr-o privire” este disponibil ca o publicaţie separată care furnizează un rezumat scurt şi accesibil.

TAC - Documente Informative Nr. 6

Riscul şi Managementul Integrat al Resurselor de Apă - IWRM

Deşi gospodărirea riscului trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere ştiinţifică şi a tehnologiei adecvate, numai ele singure nu pot constitui principala bază a procesului de adoptare a deciziilor. Este necesară o abordare holistică, o abordare care să se bazeze printre altele pe principiile agreate la summitul mondial de la Dublin. Este clar că riscurile legate de apă sunt administrate de sisteme de management sectoriale, puternic fragmentate, care duc uneori la ineficienţe şi inechităţi majore în distribuirea riscului, a costurilor de diminuare a acestuia şi a beneficiilor derivate din securitate.

TAC - Documente Informative Nr. 7

Guvernarea Eficientă a Apei

 

Scopul acestei lucrari este de a prezenta o discuţie coerentă asupra guvernării apei şi de a arăta cum se leagă aceasta de gospodărirea şi dezvoltarea apei. În ultimii ani, conceptul gospodăririi integrate a resurselor de apă (IWRM) a fost acceptat ca mijloc de asigurare a unei gospodăriri echitabile, solide din punct de vedere economic şi durabile din punct de vedere al mediului înconjurator, a resurselor de apă şi a furnizării de servicii în domeniul apei. GWP defineşte astfel această abordare: un proces ce promovează o dezvoltare şi o gospodărire coordonată a apei, a uscatului şi a resurselor adiacente, în vederea optimizării într-un mod echitabil a bunăstării economice şi sociale rezultante, fără compromiterea durabilităţii ecosistemelor vitale (GWP, 2000). IWRM reclamă un nou cadru, în care s-ar putea să fie nevoie de schimbări semnificative în interacţiunile existente dintre politici, legi, reglementări, instituţii şi societatea civilă. Prin urmare, capacitatea de a efectua aceste schimbări depinde de schimbările de guvernare.

Dialog Despre Apă, Hrană şi Mediu în Europa Centrală şi de Est

 

Acest document este un raport de stare pregatit pentru prezentare la Al 3-lea Forum International al Apei din Kyoto, Japonia, din 16-23 martie 2003. Acest document reuneşte experienţa câştigată după conducerea Dialogului asupra Guvernarii eficiente a apei dus timp de un an de zile. Procesul va continua şi anul viitor, iar planurile de acţiune vor fi schitate şi implementate ceea ce va ajuta ca guvernarea apei să fie mai eficientă. Dialogul asupra guvernării eficiente a apei a fost proiectat să fie cât se poate de întins şi construit cu ajutorul atelierelor şi meselor rotunde regionale şi din fiecare ţară, care au reunit parlamentari, agenţii guvernamentale, practicanţi cheie în domeniul apei, grupuri comunitare, ONG-uri, agentii ale Natiunilor Unite, donatori, sectorul privat ăi alţii. Natura participativă a Dialogului va aduce o nouă speranţă pentru o gospodărire durabilă a apei în noul mileniu.

Guvernarea Eficientă a Apei

 

O concluzie generală a acestei lucrări este că viitoarele îmbunătăţiri ale guvernării apei în regiunea GWP Europa Centrală şi de Est necesită prospectarea dezvoltării economice durabile pentru a încuraja guvernul, întreprinderile industriale şi societatea să realizeze o folosire mai eficientă a resurselor de apă, să reducă poluarea şi să întărească efectele pozitive generate de tranziţia politică, economică şi socială. Aceasta este principala concluzie care se desprinde din Dialogul asupra Guvernării Eficiente ţinut în regiune în 2002. Guvernarea apei nu poate şi nu funcţionează într-un vid şi nici nu se auto-implementează. Trebuie să existe anumite precondiţii pentru ca guvernarea apei să fie efectivă şi eficientă.

 

Water For The 21-st Century

Vision To Action

 

Acest document, tipărit în limba engleză, a fost prezentat la al doilea Forum Mondial al Apei de la Haga din 17-22 martie 2000. Viziunea a fost pregătită sub conducerea Comisiei Mondiale a Apei pentru secolul 21 - o iniţiativă a Consiliului Mondial al Apei. Punerea în valoare a unui plan de Acţiune corespunzător a fost realizat de Parteneriatul Global al Apei (GWP). Acest document expune Acţiunile ce trebuiesc întreprinse pentru a atinge scopurile Viziunii. În următorii ani va continua procesul de identificare a soluţiilor pentru susţinerea acţiunilor.

Parteneriatul Global al Apei - GWP

 

Broşură editată de Asociaţia GWP-România în care se face o prezentare succintă a Global Water Partnership.

GWP şi Consiliul Mondial al Apei împreună au elaborat o viziune pe termen lung pentru apă viaţă şi mediu. Această Viziune Globală a Apei -WWV- prezentată la cel de-al doilea Forum Mondial al Apei de la Haga din martie 2000, este destinată a ne îndruma în identificarea nevoilor de apă şi a resurselor necesare pentru secolul 21. Printr-o consultare largă cu partenerii regionali din reţeaua GWP a fost de asemeni dezvoltat cadrul de acţiune -FFA- care cuprinde activităţile pe termen scurt şi lung necesar a fi luate pentru a face ca prevederile Viziuni Globale a Apei să devină realitate

Apa Este Viaţă

 

Importanţa apei pentru viaţă, precum şi ca o componentă a ecosistemului global devine din ce în ce mai clar. Este o resursă care, nu numai că furnizează nevoile de bază pentru populaţie, reprezintă cheia pentru dezvoltare în particular şi susţine economia prin agricultura, pescuitul comercial, generarea energiei, industrie, transport şi turism, dar totodata apa este vitală pentru toate ecosistmele globale. Totuşi, se constată că înfruntăm o criza globală de apă. La prima vedere, aceasta nu pare a fi valabil şi pentru Europa. Până la urmă, nu a rezultat o scădere totală a apei pe continent. Insă, calitatea apei şi managementul apei din Europa, de fapt, nu sunt deloc satisfăcătoare.

 

 

Directiva Cadru pentru Ape

 

Apa este esenţială pentru viaţa de pe planetă. Atât existenţa noastră cât şi activităţile noastre economice sunt total dependente de această resursă inegalabilă. Şi totuşi, la nivel global apa este adeseori o resursă limitată.

 

 

 

TAC - Documente Informative Nr. 2

Apa – bun economic şi social:

Cum să pui principiul în practică

 

Agenda 21 şi principiile de la Dublin aduc conceptul că apa este un bun economic în agenda globală, şi a fost acceptat de către toţi experţii în domeniul apei din jurul lumii. Însă, se fac importante confuzii în ceea ce priveşte adevăratul sens al câtorva principii enunţate la Dublin. Adică nu este clar pentru persoanele non-economiste ceea ce implică declaraţia că apa este un „bun economic” sau un „bun economic şi social”. Această lucrare încearcă să umple acest gol de înţelegere prin reformularea conceptului că apa este bun economic şi prin explicarea, cu termeni practici, a pârghiilor/mijloacelor economice ce pot fi utilizate pentru a ajuta la folosirea eficientă, economică, socială şi ecologică a apei.

 

Parteneriatul Global al Apei - GWP

 

Broşură editată de Asociaţia GWP-Romania în care se face o prezentare succintă a Asociaţiei

 

Domeniul principal de activitate al Asociaţiei Parteneriatul Global al Apei din România (GWP – ROMÂNIA) va fi întărirea dialogului între diverşi parteneri, utilizatori şi gospodari ai apelor prin promovarea principiilor Managementului Integrat al Resurselor de Apă (IWRM). Activitatea  va fi desfăşurată în favoarea promovării gospodăririi integrate a resurselor de apă – IWRM.

TAC - Documente Informative Nr. 10

Planuri de Gospodărire Integrată a Resurselor de Apă (IWRM) şi de Eficienţă a Apei Până în Anul 2005

 

La Summit-ul Mondial al Dezvoltării Durabile (WSSD) care a avut loc la Johannesburg în 2002, comunitatea internaţională a făcut un pas important în direcţia modelelor unei dezvoltări mai durabile a gospodăririi apei prin includerea, în Planul de Implementare al WSSD, a unui apel adresat tuturor ţărilor, „de a elabora, până în anul 2005, planuri de gospodărire integrată a resurselor de apă şi de eficienţă a apei, cu sprijin pentru ţările în curs de dezvoltare”. Dar, în timp ce exprimarea Planului de Implementare al WSSD pare a fi simplă, marile provocări rămân.

 

TEC - Documente Informative Nr.1

Reglementarea Si Participarea Sectorului Privat In Domeniul Apei Si Sanitatiei

 


PARTICIPAREA SECTORULUI PRIVAT este o solutie binecunoscuta pentru eliminarea esecului in cadrul activitatilor multor companii publice, pentru operarea eficienta a acestora si pentru realizarea investitiilor atat de necesare pentru acoperirea nevoilor comunitatii. Totusi, nu exista garantii ca privatizarea va aduce intodeanua imbunatatirile dorite. Simpla convertire a unui sector care este monopol de stat intr-unul priva, nu va aduce totdeauna avantaje competitive pentru o operare eficienta, nu va putea realiza investitiile necesare si nici nu va resusi sa raspunda mereu cerintelor consumatorilor.

Managementul Integrat al Secetei în Europa Centrală şi de Est

 

Acest Compendiu reprezintă publicarea finală a primei faze a Programului GWP/WMO de management integrat al riscului de secetă în Europa Centrală şi de Est (abreviat IDMP CEE).

Cuprinde o sinteză a rezultatelor şi realizărilor programului din 2013 până în 2015.

2017